Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(Informace pro spotřebitele, který objednal zboží distančním způsobem: Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát - internetový obchod:

Barevnyrok.cz / Ing. Josef Dušák

Adresa doručení: Ječná 24, 621 00 Brno

E-mailová adresa: vyroba@barevnyrok.cz Telefon: 541 235 058, 770 194 770

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboí́: ................................

................................................................................................

Datum obdržení zboží: ................................

Číslo objednávky: ................................

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly placeny způsobem ................................

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet je mé číslo účtu ....................................

Jméno a příjmení spotřebitele *): ................................

Adresa spotřebitele: ................................

E-mail: ................................

Telefon: ................................


V ............................................. Dne .............................................. Jméno a příjmení spotřebitele:
................................

podpis

*) Spotřebitel = osoba, která zboží objednala mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Osoba využívající při nákupu IČO není pro tento účel spotřebitelem. Fotokalendáře vámi vytvořené v aplikaci Barevnyrok.cz z vašich fotografií a námi vyrobené jsou zbožím majícím povahu zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Spotřebitel v takovém případě nemůže odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, protože se uplatní ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku.

Používáme cookies, které nám umožňují poskytovat pro Vás lepší služby. Na kontrolu cookies ve Vašem počítači můžete použít tento online nástroj.